Vsak dan:

08:00 - 20:00

02 23 53 552, 02 23 53 553

mr@mdt.si

02 23 53 555

scitnica@mdt.si

Lavričeva ul. 1

2000 Maribor

Naročite se

Za samoplačniške preglede vas vljudno prosimo, da se naročite preko e-pošte, telefonsko ali osebno.
Vaše naročilo je bilo oddano. V kratkem se vam bomo oglasili!
POZOR! Pred MR preiskavo je potrebno izpolniti splošni vprašalnik za MR, v primeru, da boste opravili MR dojk, pa tudi vprašalnik za MR dojk. Prenesete in natisnete ju lahko tukaj.
Za pospešitev obravnave vas prosimo, da ustrezen izpolnjen vprašalnik prinesete s seboj.
Splošni vprašalnik za MR Vprašalnik za MR dojk
Vaše naročilo je bilo oddano. V kratkem se vam bomo oglasili!
POZOR! Paciente, ki prvič prihajate na pregled ščitnice, prosimo, da izpolnite vprašalnik pred prvim pregledom. Vprašalnik pred prvim pregledom
 

Varstvo zasebnosti

MDT&T d.o.o.  >  Varstvo zasebnosti

V družbi MDT & T d.o.o. podjetje za medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo se zavedamo pomena ustreznega varovanja osebnih podatkov in njihove zakonite obdelave, pri čemer zagotavljamo posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo (v nadaljevanju tudi uporabniki zdravstvenih storitev) temeljno pravico do zasebnosti in zaupnosti njihovih zdravstvenih podatkov.

 

1. Ta stran vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov uporabnikov zdravstvenih storitev, ki jih družba MDT & T d.o.o. obdeluje pri opravljanju dejavnosti medicinske diagnostike.

 

2. Družba MDT & T d.o.o. ne prenaša in ne namerava prenesti osebnih podatkov uporabnikov zdravstvenih storitev v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Družba MDT & T d.o.o. se v povezavi z osebnimi podatki uporabnikov zdravstvenih storitev, ki jih upravlja, ne poslužuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

 

3. Družba MDT & T d.o.o. obdeluje osebne podatke uporabnikov zdravstvenih storitev, pri čemer osebne podatke pridobi neposredno od posameznika, na katerega se ti osebni podatki nanašajo (npr. osebne podatke, ki jih posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, posreduje družbi MDT & T d.o.o. z izpolnjenim vprašalnikom, katerega namen je varna izvedba diagnostične preiskave). Določene osebne podatke družba MDT & T d.o.o. pridobiva na podlagi zakona iz Centralnega registra prebivalstva, iz nacionalnega usklajenega zdravstvenega informacijskega sistema eZdravje in iz Centralnega registra podatkov o pacientih ter iz drugih zbirke podatkov, ki se vzpostavijo in vodijo zaradi izvajanja posameznih storitev eZdravja.

 

4. Upravljalec osebnih podatkov je družba MDT & T podjetje za medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo d.o.o., Lavričeva ulica 1, 2000 Maribor, matična številka: 5617758000, davčna številka: 56709200, ki izvaja dejavnost medicinske diagnostike v dveh organizacijskih enotah:

 

Radiološka ambulanta:
Telefon:
02 23 53 552
02 23 53 553

E-pošta:
mr@mdt.si

 

Ambulanta za bolezni ščitnice:
Telefon:
02 23 53 555

E-pošta:
scitnica@mdt.si

 

5. Družba MDT & T d.o.o. je za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovala Odvetniško družbo Potočar, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov je mogoče kontaktirati preko elektronske pošte: katja@potocar-op.si

 

6. Družba MDT & T d.o.o. pri dejavnosti medicinske diagnostike obdeluje osebne podatke uporabnika zdravstvenih storitev, ki so povezani z njegovim zdravjem. Ti osebni podatki sodijo med posebne vrste osebnih podatkov, ki pa jih družba MDT & T d.o.o. obdeluje zgolj za namen opravljanja diagnostičnih zdravstvenih storitev. Družba MDT & T d.o.o. obdeluje osebne podatke potrebne za izvajanje dejavnosti (zdravstvenih storitev) medicinske diagnostike in zdravljenja na sledečih pravnih podlagah:

  • na podlagi zakona, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva
  • za izvajanje pogodbe v širšem smislu, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

 

7. Družba MDT & T d.o.o. brez privolitve uporabnika zdravstvenih storitev ne uporablja njegovih osebnih podatkov za druge namene kot za tiste določene v prejšnji točki, razen v sledečih primerih:

  • če za namene epidemioloških in drugih raziskav, izobraževanja, medicinskih objav ali druge namene pacientova istovetnost ni ugotovljiva
  • če za namene spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave istovetnost uporabnika zdravstvenih storitev ni ugotovljiva
  • kadar prijavo zdravstvenega stanja zahteva zakon
  • kadar se zaradi potreb zdravstvene oskrbe uporabnika zdravstvene storitve podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti
  • kadar to določa zakonodaja Republike Slovenije

Družba MDT & T d.o.o. sme brez privolitve uporabnika zdravstvenih storitev, poleg izjem navedenih v prejšnjem odstavku te točke, osebne podatke uporabnika zdravstvenih storitev posredovati tudi v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovalništvo (npr. posredovanje podatkov za namene obračuna zdravstvenih storitev zavodu za zdravstveno zavarovanje in zavarovalnici, kjer ima posameznik sklenjeno drugi prostovoljno zdravstveno zavarovanje).

 

8. Uporabniki osebnih podatkov so:

  • zaposleni pri družbi MDT & T d.o.o.
  • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so strokovnjaki, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti in druge osebe, za katere velja obveznost varovanja skrivnosti v skladu s pravom Republike Slovenije. Družba MDT & T d.o.o. skrbi, da so uvedeni ustrezni postopki za ohranjanje varnosti osebnih podatkov posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo (uporabniki storitev družbe MDT & T d.o.o.).

 

9. Družba MDT & T d.o.o. hrani osebne podatke do izpolnitve namena, za katere so bili osebni podatki zbrani, oziroma tako dolgo, kot to predpisuje veljavna zakonodaja.

 

10. Uporabnik zdravstvene storitve je za izvedbo posamezne zdravstvene (diagnostične) preiskave dolžan zagotoviti določene osebne podatke, ki jih posreduje z izpolnitvijo ustreznega vprašalnika. V primeru, da uporabnik zdravstvene storitve teh podatkov ne zagotovi, ali pa zagotovi napačne ali nepopolne podatke, izvedba zdravstvene (diagnostične) preiskave ni mogoča.

 

11. Vsak posameznik, katerega osebne podatke upravlja družba MDT & T d.o.o., ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov (seznanitev z zdravstveno dokumentacijo), popravek svojih osebnih podatkov, izbris svojih osebnih podatkov, omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora pri obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov, vse skladno z določili veljavne zakonodaje.

 

12. V primeru, da družba MDT & T d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima ta posameznik pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

 

13. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svoje pravice uveljavlja s pisno zahtevo, ki jo pošlje na naslove elektronske pošte družbe MDT & T d.o.o. ali na naslov elektronske pošte pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 

14. Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.